Obsługa prawna

Wszystkie nasze działania są wspierane prawnie poprzez kancelarie radcowskie i adwokackie, z którymi ściśle współpracujemy w zależności od specyfiki i rodzaju danej sprawy. Dlatego dodatkowo oferujemy usługę w zakresie windykacji sądowej polegającej na:

Reprezentacji wierzyciela w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym oraz w dochodzeniu jego roszczeń. W ramach tej usługi reprezentujemy klienta w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi w celu uzyskania tytułu wykonawczego.

Obsługa wierzytelności na tym etapie postępowania obejmuje w szczególności: 

  • przygotowanie pełnej dokumentacji procesowej (sporządzenie pozwu i innych pism procesowych),
  • złożenie wymaganych dokumentów do właściwego sądu,
  • reprezentowanie klienta w postępowaniu zwykłym, a w razie potrzeby - również odwoławczym,
  • nadzór nad poprawnością przebiegu postępowania sądowego,
  • nadzór nad postępowaniem komorniczym,
  • kompleksowe prowadzenie sprawy w postępowaniu karnym.

©2016 Kontra.