Zakup

Oferujemy zapłatę za wierzytelności ze środków własnych.

Jest to usługa skierowana do wierzycieli chcących możliwie szybko poprawić swoją płynność finansową bez konieczności przeprowadzania procesu windykacyjnego i bez ryzyka związanego z długim postępowaniem sądowym i egzekucyjnym. Wraz z zakupem wierzytelności firma KONTRA przejmuje wierzytelność wraz ze wszystkimi związanymi z nią prawami.

Sprzedaż wierzytelności powoduje ich usunięcie z bilansu i eliminuje konieczność tworzenia rezerw.

Przy zbyciu wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wartość nominalną tych wierzytelności w kwocie brutto, czyli wraz z kwotą podatku od towarów i usług.

©2016 Kontra.