Windykacja

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe działania windykacyjne, jak również pomoc na poszczególnych etapach procesu windykacyjnego.

Działamy w sposób przejrzysty i czytelny. Na każdym etapie procesu przekazujemy Klientom informacje na temat statusu ich sprawy. Zajmujemy się zadłużeniami po nieskutecznych działaniach Klienta, obsłudze innych agencji i firm windykacyjnych, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, po uzyskaniu nakazu zapłaty, a także po umorzeniu egzekucji komorniczej.

Na początku współpracy dokonujemy wstępnej weryfikacji danej sprawy, sprawdzamy kondycję finansową dłużnika, ustalamy status wierzytelności i na podstawie zdobytych informacji przedstawiamy Klientom raport określający opłacalność i zasadność procesu windykacyjnego, oraz proponujemy adekwatny do danej sprawy zakres działań.

Etapy naszych działań:

Windykacja polubowna.
Pierwszym etapem naszych działań jest windykacja polubowna mająca na celu nakłonienie dłużników do dobrowolnej spłaty zadłużenia. Na tym etapie nawiązujemy bezpośredni kontakt z dłużnikiem, ustalamy przyczyny zwłoki w spłacie należności i podejmujemy się roli mediatorów dążąc do uzyskania kompromisu, który pozwoliłby naszym Klientom odzyskać zaległe środki finansowe.

Windykacja sądowa.
W przypadku kiedy nie ma możliwości wypracowania kompromisu, a informacje zdobyte na temat kondycji finansowej dłużnika potwierdzają zasadność skierowania sprawy na drogę sądową, zapewniamy naszym Klientom profesjonalną pomoc w przeprowadzeniu postępowania sądowego (przygotowujemy pozew, składamy wnioski, reprezentujemy naszych Klientów przed sądem).

Prowadzenie i koordynacja windykacji wierzytelności będących na etapie postępowań komorniczych. 
W ramach tej usługi nasze działania skupiają się na ustaleniu nie wyjawionego majątku dłużnika i prowadzeniu z niego egzekucji przy wsparciu współpracujących z nami kancelarii komorniczych.

Licytacje nieruchomości i ruchomości. 
Ustalanie aktualnej wartości nieruchomości dłużnika oraz poszukiwania potencjalnych nabywców nieruchomości. W tym zakresie współpracujemy z biegłymi sądowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, biurami nieruchomości oraz funduszami inwestycyjnymi i inwestorami prywatnymi.

Współpracujemy z biegłymi w zakresie wycen majątku, a w ramach naszej struktury prowadzimy postępowania przygotowawcze mające na celu pozyskanie wiedzy o nieujawnionym majątku dłużnika.

©2016 Kontra.